Omat tuotteet

KateraSteel Oy:llä on myös omia tuotteita, jotka ovat omassa luokassaan alansa huippua. Niiden tuotekehitykseen satsataan voimakkaasti.

LAITURIT JA MUUT VESIRAKENTEET

Teräsponttonilaiturit: Teemme kaiken kokoisia teräs ponttonilaitureitaja monenlaisia muita ponttoniperustaisia vesirakenteita asiakastarpeiden mukaisesti.

VOIMALAT JA VOIMALARAKENNUKSET

Biovoimalat: Valmistamme kiinteän bioenergian lämpökontteja 500 kW:n kokoluokkaan, elementtirakenteisisavoimaloita ja aina 1000 kW:iin asti. Voimalarakennukset: Teemme myös lämpö- tai muita kontteja ja elementtirakenteisia eristettyjä rakennuksia joko voimala, varasto tai muuhun käyttöön asiakastarpeiden mukaisesti.

TERÄSMASTOT, TERÄSPYLVÄÄT JA TERÄSANTENNIT

Lentokenttä- ym. valojen pylväät: Ohjelmaamme kuuluvat mm. lentokenttävalojen kipattavat teräspylväät, joita toimitamme mm. yhdelle alan suurimmista valmistajista maailmanlaajuiseen levitykseen

Mastot ja antennit: Valmistamme myös teräsmastoja sekä valaistus- että tukiasemakäyttöön.

TEKNISET LAITETILAT:

Valmistamme monenlaisia eristettyjä teknisiä laitetiloja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

KULJETTIMET JA TELAT:

Suunnittelemme ja valmistamme erilaisia hihna- ja ketjukuljettimia ja teloja teollisuuden tarpeisiin.